Autor:
Nzov:
Kov slov:
ISBN:
Rok:
 
  
    
      
Fond: Druh kninice:
Prehadva:
tt:
Kraj:
Regin:
Na kninin vetrhu INFORUM 2000 zskala sluba MVS Regionlne kninice Karvin 1. cenu v ankete o najvznamnej esk a slovensk produkt, slubu alebo in spojen s elektronickmi informanmi zdrojmi.