Autor:
Tytu:
Sowa kluczowe:
ISBN:
Rok:
 
  
    
      
Ksigozbir: Rodzaj biblioteki:
Szukaj:
Pastwo:
Wojewdztwo:
Region:
Na targach bibliotecznych INFORUM 2000 usuga Wypoyczania Midzybibliotecznego Biblioteki Regionalnej Karwina uzyskaa 1 nagrod w ankiecie o najwaniejszych czeskich i sowackich produktu, usugi lub dziaania zwizane z elektronicznych zasobw informacyjnych.